My Cart

Close

Intervju med Karin på Boneo.se

Karin Rosenquist Schager

Posted on February 13 2020

Nu kan ni läsa en intervju med mig och lite om mitt liv här i USA och mina framtidsplaner. 

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing

N E W S L E T T E R

Sign up for latest news and discounts!